Auto Lancker | Hogeweyselaan 215 | 1382 JL Weesp | 0294 41 66 19
  • Auto Lancker
  • Home
  • Disclaimer

Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Auto Lancker niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Auto Lancker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Auto Lancker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Auto Lancker. Auto Lancker behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Auto Lancker. Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Auto Lancker geen controle heeft. Auto Lancker draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

De informatie op deze webpagina's kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Auto Lancker is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van Auto Lancker verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Auto Lancker verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Auto Lancker of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van info@dolphiq.nl.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Auto Lancker
Hogeweyselaan 215

1382 JL Weesp

Telefoon: (0294) 41 66 19
e-mail: verkoop@autolancker.nl

Daarnaast is op de Auto Lancker internetsite onze privacy statement van toepassing. Auto Lancker adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de Auto Lancker internetsite kennis te nemen.

Cees Bosboom - v/h Directeur Auto Lancker

Cees Bosboom was sinds januari 2012 eigenaar van Auto Lancker.  Inmiddels is hij ruim 40 jaar werkzaam in de autobranche en heeft “klantgericht handelen”  als doelstelling gehad.. De ervaring is eerder al binnen Auto Lancker opgedaan ( 1983-1997 ) en daarnaast bij enige andere merken.

Inmiddels zijn de krachten gebundeld met Autobedrijf Splinter in Weesp op de Hogeweyselaan 97 en doet Cees het iets rustiger aan. Noem het maar een pré-pensioen. Iets meer vrije tijd maar wel verbonden blijven met Autoland. dus graag tot ziens ?!

Cees is een echt "mensenmens", waarbij belangstelling in de relaties en de medewerkers voorop staat. Afspraak is afspraak is zijn motto. Deze basis zorgt er voor dat een ieder zich snel bij zijn autobedrijf thuis zal voelen! Click maar eens op de button "klanten vertellen " rechtsboven op de homepage.